Opzetten seizoen 2022-2023

Wisseling bestuur
Het nieuw seizoen zal voor JJCL enkele grote veranderingen betekenen. De eerste verandering hierin is de wisseling van bestuur. We bedanken hierbij de voormalige bestuursleden Ruud Meijers, Martin Bergevoet en Pierre Repping voor hun jaren lange bijdrage. Clubs en individuele hebben tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen 2021-2022 op de finaledag te Velden afscheid kunnen nemen en persoonlijk hun kunnen bedanken voor de inzet.
Het nieuwe bestuur doen formeel de intrede van Linda Jereskes, Bjorn Burgers en Bob Kerens vanaf het seizoen 2022-2023. Zij kijken uit naar een goede voortzetting van een competitie welke al reeds meer dan 40 jaar bestaat.

Enquête afgelopen seizoenen
Om te kunnen evalueren hoe afgelopen seizoenen zijn verlopen en JJCL zich beter kan ontwikkelen, zijn clubs gevraagd een enquête in te vullen. We zijn blij met de grote aantallen ontvangen reacties en gegevens en nemen deze feedback mee in regelementen en opzet van zowel het nieuwe als toekomstige seizoenen.

Ontwikkeling 2022-2023
Momenteel zijn we hard bezig met de ontwikkeling van het seizoen 2022-2023. Er zijn hiervoor enkele datums aangevraagd bij het District Limburg en de locaties. Zodra de goedkeuring en afspraken hierover rond zijn, kan gestart worden met het verzenden van de uitnodigingen voor het komend seizoen 2022-2023.

Locatie Midden-Limburg
Uit zowel de enquête als persoonlijke rondgang bij clubs komt naar voren dat er een behoefte is aan een in Limburg meer centralere locatie. Dit om ook de clubs in Zuid- en Midden-Limburg makkelijker de afstand kunnen overbruggen naar deze competitievorm. We hebben hier gehoor aan gegeven en zullen vanzelfsprekend met de clubs achteraf evalueren hoe dit heeft uitgepakt.